Kişisel Veri İşlenmesi ve Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi Hakkında Aydınlatma Metni
 
VERİ SORUMLUSU:  ARKAS OTOMOTİV SERVİS VE TİC A.Ş.
                                         Liman Cad. No:38 Arkas Binası Alsancak /İzmir
                                         arkasotomotiv@hs03.kep.tr
 
Arkas Otomotiv Servis Ve Tic A.Ş. olarak (Arkas Otomotiv) sıfır araç satışı, yetkili servis, 2. El araç alım-satımı ve filo kiralama hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve 3. kişilerin ehliyet/kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, finans, pazarlama ve hukuki işlem bilgileri ile fiziksel mekan güvenliğine ilişkin görsel verileri kişisel veriler olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır.
 
Siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, basta özel hayatin gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
 
  1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
 
Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, her türlü sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.
 
Arkas Otomotiv tarafından internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden, aday müşteriden iletilen bilgiler, tedarikçi firmadan alınan bilgiler, sözleşmelerden alınan bilgiler, sistemden alınan bilgiler, bayiler aracılığıyla iletilen veriler olmak üzere işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.
  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
 
Kişisel verileriniz;
 İşlenecektir.
Toplanan kişisel verileriniz,
 
amaçları ile işlenecektir.
 
  1. Kişisel Verilerin Aktarılması:
 
KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, Arkas bünyesinde ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Arkas ve bağlı şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, sigorta şirketlerine, eksperlere, mobil medya şirketlerine, yazılım şirketlerine (Optimum Otomotiv Çözüm Sistemleri A.Ş.), üretici firmalara ( Ford Otomotiv San. A.Ş., Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti. ve Volvo Car Turkey Otomotiv Ltd. Şti.)  banka ödeme sistemlerine, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.
Ayrıca, gerektiği hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımız ile de paylaşılabilecektir.
Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında bulunan bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.
 
  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
KVKK Md. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;
 
 
haklarına sahipsiniz.
 
Bu haklarınızı kullanmak için, başvuru formunu yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine bizzat elden, kargo aracılığıyla veya noter kanalıyla, elektronik ortamda ise güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak yine yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik e-posta adresimize iletebilirsiniz. Kişisel verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak da bize talebinizi iletebilirsiniz.
 
Arkas Otomotiv, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Arkas Otomotiv tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
 
Başvuru Formuna bu linkten ulaşabilirsiniz
 
Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Yollanması
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte sayılan haller dışında, yukarıda yer alan bilgilendirme uyarınca kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz halinde;
•Şirketimize bildireceğiniz veya bildirmiş olduğunuz iletişim adreslerinize, hizmetlerimiz ile ilgili tarafınıza uygun fırsat ve kampanyaların oluşturularak, bu hizmetlere yönelik tanıtımlar ile pazarlama yapılması, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında çalışma ve anketlerin yapılabilmesi amacıyla,
•Bununla birlikte ticari faaliyetlerimizin idamını sağlamak ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına,
SMS, telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirmelere ilişkin ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve ticari iletilerin gönderimiyle ilgili tercihlerinizi her zaman değiştirme hakkınız saklıdır.
 
 
Konuyu saygıyla dikkatinize sunarız.